ORM

Strojenie PostgreSQL

PostgreSQL jest najbardziej rozwiniętą opensource’ową bazą danych. Jej nieco mniejszą popularność w porównaniu z np. MySQL można tłumaczyć chęcią używania przez deweloperów gotowych rozwiązań, które z reguły oparte są MySQL (LAMP). Ja jednak jestem zaprzysiężonym obrońcą PostgreSQL i jej ogromnej elastyczności. Baza ta może służyć jako źródło danych małej strony,…

Yamp52 – następny framework PHP

Z czystej ciekawości “czy się da” napisałem mały framework PHP, który korzysta m. in. z Doctrine i Smarty. Nic ciekawego, gdyby nie wykorzystane biblioteki Addendum i sfDependencyInjection. Za ich pomocą powstał system, którym można wstrzynkąć serwisy do klas PHP za pomocą adnotacji (jak w Java Spring). Addendum jest biblioteką napisaną…