baza danych

Strojenie PostgreSQL

PostgreSQL jest najbardziej rozwiniętą opensource’ową bazą danych. Jej nieco mniejszą popularność w porównaniu z np. MySQL można tłumaczyć chęcią używania przez deweloperów gotowych rozwiązań, które z reguły oparte są MySQL (LAMP). Ja jednak jestem zaprzysiężonym obrońcą PostgreSQL i jej ogromnej elastyczności. Baza ta może służyć jako źródło danych małej strony,…